Eco-modernistische landbouw: wat is dat?

Koeien
Deze koeien zijn niet noodzakelijkerwijs onderdeel van de eco-modernistische landbouw.

Ons gangbare westerse landbouwsysteem gaat uit van een eco-modernistische visie. Laten we dit begrip heel kort even toelichten.

In de eco-modernistische benadering moeten technische innovaties de grote voedselproblemen, zoals milieudruk en uitputting, helpen oplossen. Onderliggend uitgangspunt van deze visie is dus: de maakbaarheid door de mens.

Ons huidige industriële landbouwsysteem scoort op de 6 ethische overwegingen van Michiel Korthals een onvoldoende, aldus Korthals zelf. Hij voelt meer voor de natuurinclusieve landbouw, die overigens ook beter past bij het gedachtegoed van permacultuur.

Deel dit bericht:

Auteur: Ivonne Smit