NederlandsNederlandsEnglishEnglish
Expand search form

PODCASTS OVER ECOLOGISCH TUINIEREN EN PERMACULTUUR

Discutafel maakt groene audio. Luister naar onze podcast!
Blogs

Permacultuur wat is dat? (1)

Grasveld en gebouwen

Korte introductie in permacultuur. Waarom is dit gedachtegoed ontwikkeld? Wat zijn verschillen met biologische landbouw?

Volhardend

Permacultuur is een begrip samengesteld uit de Latijnse woorden permanens (volhardend) en cultura (huishouden). Het is in de jaren 70 ontwikkeld aan de universiteit van Tasmanië, Australië door Bill Mollison en David Holmgren.
De bedenkers hebben hun gedachtegoed ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een groot aantal problemen die monocultuur in de landbouw met zich meebrengt.

Monocultuur

Fossiele brandstoffen worden schaars en duur. In gangbare landbouw worden enorme hoeveelheden gebruikt. Dit landbouwsysteem is daarom op de lange termijn niet houdbaar.
Monocultuursystemen zijn bovendien uitermate gevoelig door het grote gebrek aan natuurlijke diversiteit. Gevolgen daarvan zijn bijvoorbeeld mislukte oogsten door ziektes, droogte of te veel regen. Verder vormen vervuiling van het grondwater door kunstmest en het gebruik van te veel bestrijdingsmiddelen wereldwijd een groot probleem. Onder andere bijensterfte is het gevolg.

Veerkrachtig ecosysteem

Permacultuur vindt oplossingen door de ecologische wetten te bestuderen die opgaan voor een natuurlijk ecosysteem en traditionele
kleinschalige voedselproductiesystemen. Aan de hand van deze principes wordt een systeem ontworpen dat functies heeft voor de mens, met de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem.

Verschil met biologische landbouw

Permacultuur is een ontwerpsysteem en heeft dus een veel breder toepassingsgebied dan alleen voedselproductie. Dat is een verschil met biologische landbouw. Je ontwerpt de natuur letterlijk om de mens heen en beschouwt de mens als onderdeel van het gehele ecosysteem.
Permacultuur onderscheidt zich onder meer ook van biologische landbouw door het nadrukkelijk gebruik maken van meerjarige planten en het afzien van wisselteelt en jaarlijkse grondbewerkingen.

Ethische uitgangspunten

Permacultuur gaat uit van drie ethische uitgangspunten:

  1. Zorg voor de aarde: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.
  2. Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun voortbestaan.
  3. Deel de overvloed: het in balans brengen van in- en output in een systeem.

Wil je een idee krijgen hoe permacultuur er in de praktijk uitziet? Kijk eens naar de film Greening the desert op YouTube.

Vorig bericht

Discutafel pauzeert

Volgend bericht

Discutafel ontwaakt

Misschien heb je interesse in ...