Discutafel pauzeert

Tuinhuis Limburg in juli 2015Discutafel mijmert over evenementen rond voedselvraagstukken. Maar het blijkt vooralsnog niet haalbaar deze op eigen houtje en op duurzame wijze te organiseren.
Zou u ook graag zien dat het voedselvraagstuk bij meer mensen leeft? En dat activiteiten hierover meer structuur en aangename professionaliteit kennen?
Misschien kan Discutafel u ondersteunen. Of zullen we eens sparren? Reacties welkom!

Terugblik

Discutafel wil bijdragen aan bijeenkomsten over de relatie tussen de mens en zijn voedsel. Sinds 2014 schotelden wij u presentaties, discussiebijeenkomsten en kookworkshops voor. U was onze gast of discussieerde met ons op Twitter. Onze hartelijke dank voor uw interesse!

Toekomst?

Onze nieuwsbrief ‘Discutafel Proefschrift’ verschijnt vooralsnog niet. In beperkte mate blijft Discutafel wel actief op Twitter. Discutafel is zeker beschikbaar om mee te werken aan andermans activiteiten rond voedselvraagstukken! Neem contact op voor een uitwisseling hierover.

Deel dit bericht:

Auteur: Ivonne Smit