NederlandsNederlandsEnglishEnglish
Expand search form

PODCASTS OVER ECOLOGISCH TUINIEREN EN PERMACULTUUR

Discutafel maakt groene audio. Luister naar onze podcast!
Blogs

Discutafel: waar komt toch die naam vandaan?

Discutafel Maal met een verhaal

Discutafel, wat is dat eigenlijk voor een naam?
Die vraag kregen we een paar keer van onze podcastluisteraars en bezoekers aan de website.
De oorsprong lichten we toe.

Mens en voedsel

De eerste activiteiten van Discutafel draaiden rond de mens en zijn voedsel. Later verbreedden wij ons terrein naar ecologie en duurzaamheid in het leven van alledag.
Vanaf 2013 schotelden wij geïnteresseerden discussiebijeenkomsten voor. En kookworkshops. Discussiëren aan tafel, zogezegd. Vandaar de naam Discutafel. En we voegden daar nog een ondertitel aan toe: Maal met een verhaal.
Vooral mijn collega Marlies Notermans had zich verdiept in voedselvraagstukken, én in lekker en ecologisch verantwoord eten.  Met mijn achtergrond als communicatieprofessional verzorgde ik onder meer de gespreksleiding en de pr.

Pauze

Het bleek echter niet haalbaar onze ideeën op duurzame wijze gestalte te geven. We gingen daarom op pauzestand in 2016.
Maar onder de oppervlakte broedde het. Zowel Marlies als ik volgden een opleiding permacultuur. We zochten naar een vorm om onze kennis te verdiepen, onze inzichten te vergroten. En vooral ook om samen met anderen bezig te zijn rond praktische duurzaamheid, in het leven van alledag.

Doorstart

In 2018 koos Discutafel voor een andere opzet. Vanuit dezelfde visie.
Wij geloven erin dat vele druppels op een gloeiende plaat wel degelijk het verschil kunnen maken. Initiatieven van individuele burgers en organisaties doen ertoe als het gaat om vraagstukken rond voedsel, klimaat en gezondheid. Kijk maar naar de groeiende invloed van klanten en aandeelhouders op het beleid van winkels, banken en energieleveranciers.
En los daarvan: in onze ervaring wordt ook je eigen leven leuker en waardevoller wanneer je stappen zet naar ecologisch verantwoorde inzichten en  gedrag.

Podcast

Discutafel stimuleert jou om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan, op een manier en op een moment die jou uitkomen.
De podcast is wat dat betreft een ideaal instrument: jij luistert naar ons wanneer jij dat wilt. En allicht pik je er iets uit op waar je mee verder kunt.
Voor ons zijn de redactie en productie bovendien financieel haalbaar, al moeten we soms woekeren met de tijd die zo’n programma vergt. Discutafel is  een avontuur met verrassingen, véél leerzame momenten en mooie ontmoetingen.
Met dat rendement zijn we vooralsnog tevreden. We willen het concept wel verder doorontwikkelen. We staan open voor samenwerking met anderen. Met jouw organisatie misschien?

Naam Discutafel: blijvertje

De naam Discutafel is dus afgeleid van discussiëren aan tafel. En in wezen geldt de betekenis in overdrachtelijke zin dus nog steeds. We zoeken het goede gesprek op. We discussiëren, duiden en informeren.

Vorig bericht

Discutafel bezoekt Gardeners’ World Live 2018

Volgend bericht

Discutafel podcast afl. 8: ‘Worst of worsteling?’

Misschien heb je interesse in ...