podcasts over ecologisch tuinieren en permacultuur

Discutafel maakt groene audio

Discutafel maakt groene audio
Luister naar onze podcast!

Plantenherkomst: basisbegrippen

Hoe maak je je plantkeuze voor je ecologisch verantwoorde tuin? Lijst van basisbegrippen plantenherkomst plus naslagbronnen. Eerst dit lezen, dan pas kopen!

Huisjes boompjes wegen clipart

De herkomst van een plantensoort kan belangrijk zijn wanneer je als hobbytuinder een ecologisch verantwoorde tuin wilt. Een plek waar soorten samenwerken en met elkaar in evenwicht zijn. Discutafel deed een poging om grip te krijgen op basisbegrippen die je zouden kunnen helpen bij je plantkeuze.

Prangende vragen

Kies ik enkel voor wilde planten? Wat betekent dat begrip eigenlijk?
Zet ik die uitheemse soort in mijn tuin met blaadjes waarvan ik zo lekker thee kan zetten? Of die me zoveel privacy biedt?
Wat vind ik eigenlijk van al die exoten in voedselbossen?
Voer ik de halsbandparkieten die vanuit het park komen aanvliegen?

Geen vaststaande definities

Hoe verder we ons verdiepen in herkomstbegrippen rond planten, dieren en ecologie, des te verwarrender wij het vinden. Definities lopen uiteen. Plantenkenners kijken er soms anders tegenaan dan dierenkenners. En ook binnen die groepen is er volop discussie.

Eerst kennis opdoen, dan kopen

Basiskennis over begrippen rond de herkomst van planten (en dieren) is relevant, wanneer je serieus aan de slag wilt met natuurvriendelijk tuinieren. Met die kennis op zak kan je je criteria formuleren. Daarom onderstaande lijst met herkomstbegrippen. En met de genoemde naslagbronnen kom je snel verder. Nog vóórdat je naar het tuincentrum gaat!

Herkomstbegrippen

Inheems
Komt gedurende langere tijd van nature in Nederland voor. Veel bronnen noemen de laatste ijstijd als criterium.
Is en blijft er op eigen kracht, zonder directe invloed van de mens.
Uitheems, exootKomt van nature elders voor en kwam in Nederland onder invloed van de mens.
Invasieve exootExoot die natuurlijk evenwicht van zijn nieuwe leefgebied bedreigt.
Lees ons artikel over invasieve exoten
Beluister ons gesprek met voorzitter Platform Stop invasieve soorten
Beluister onze reportage van excursie invasieve exoten
IngeburgerdVan oorsprong uitheems soort die zich in Nederland heeft gevestigd en zich al minstens 3 generaties lang spontaan in de natuur weet te handhaven.
Term vooral gebruikt voor planten, minder voor dieren.
Veel floristen scharen ingeburgerde soorten onder de inheemse flora.
ArcheofytPlantensoort die zich voor 1492 onder invloed van de mens heeft gevestigd in Nederland.
NeofytPlantensoort die na 1492 is geïntroduceerd en die zich heeft verwilderd.
1492 was het beroemde jaar waarin Columbus Amerika ‘ontdekte’.
Wilde floraVerzamelbegrip voor: oorspronkelijk inheemse soorten + archeofyten + neofyten.
CultuurplantPlantensoort die voor menselijk gebruik uit wilde planten is veredeld.
VerwilderdOntsnapte cultuurplant uit tuinen of akkers, die zich in het wild enige tijd in stand kan houden.

Advies Discutafel

Kennis delen is wat anders dan oordelen vellen! Als we dan toch een advies mogen geven voor de plantkeuze in je tuin ….

  • Oriënteer je eerst op inheemse soorten van je eigen land(sdeel), maar besef dat klimaatverandering dit criterium doet wankelen.
  • Met uitheemse soorten of cultuurplanten is in beginsel niks mis.
  • Let op de ecologische waarde; een mooie bloem kan nutteloos blijken voor insecten.
  • Vermijd sowieso invasieve soorten.
  • Kies waar mogelijk voor biologische of biologisch-dynamische zaden en planten, van handelaren of kwekers uit eigen streek.

Links naar kennisbronnen

Deel dit / Share this:

Verwante berichten / Related posts